iGMDRD618


Canonical SMILES: C[C@H](CO)N1C[C@H](C)[C@@H](CN(C)C(=O)NC2CCCCC2)Oc3ccc(NC(=O)Cc4cn(C)c5ccccc45)cc3C1=O

InChI: InChI=1S/C34H45N5O5/c1-22-18-39(23(2)21-40)33(42)28-17-26(35-32(41)16-24-19-37(3)29-13-9-8-12-27(24)29)14-15-30(28)44-31(22)20-38(4)34(43)36-25-10-6-5-7-11-25/h8-9,12-15,17,19,22-23,25,31,40H,5-7,10-11,16,18,20-21H2,1-4H3,(H,35,41)(H,36,43)/t22-,23+,31+/m0/s1

InChI Key: ZSZRFUWYOKUGNE-INEJIFKHSA-N

Standard NamePubchem CIDDrug Status
BRD-K4833459744489400Alone

Drug-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot

Drug-gene pathway enrichments

Drug-gene GO enrichments

Drug-Gene: Aster Plot


Gene IDGene NameModel Num.

Gene in drug-gene network: Network Plot

Models in BRD-K48334597

​​​​