iGMDRD223


Canonical SMILES: C1=CC(=CC2=C1C=CS2(=O)=O)[N+](=O)[O-]

InChI: InChI=1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H

InChI Key: ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N

Standard NamePubchem CIDDrug StatusDrug Type
Stattic2779850AloneSmall Molecule

Drug-model tissue-cancer distribution: Bubble Plot

Drug-gene pathway enrichments

Drug-gene GO enrichments

Drug-Gene: Aster Plot


Gene IDGene NameModel Num.
11122PTPRT1

Gene in drug-gene network: Network Plot

Models in Stattic

​​​​